Institutul Muncii

logo Institutul Muncii
Mob: (+373) 68-333-047
9627

TURURI VIRTUALE

Institutul Muncii
Direcția marketing și vînzări
Sala Polivalentă
Săli de studii 25-35 persoane
Săli de studii 35-45 persoane
Sala de Conferințe (Nicolae Surucianu)
Sală de Agrement
Bar
Restaurantul
Lux 1
Lux 2
Semi Lux
Standard

DESPRE NOI

DIRECŢII DE ACTIVITATE

Elementul de bază al sistemului educaţiei sindicale şi formării cadrelor sindicale a Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova este Institutul Muncii, căruia îi revine sarcina organizării nemijlocite a activităţii educaţionale în cadrul CNSM.

Sala polivalentă

Sala Polivalentă a Institutului Muncii este locul perfect pentru organizarea diferitor evenimente de nivel naţional şi internaţional: conferinţe, prezentări de produse, mese rotunde, expoziţii, simpozioane - cu capacitate de până la 400 persoane.

DESCOPERĂ

Locul perfect pentru organizarea diferitor evenimente de nivel naţional şi internaţional: conferinţe, congrese, prezentări de produse, mese rotunde, expoziţii, simpozioane.

CALITATE ȘI CONFORT

Sala este dotată cu un sistem audio performant, internet, proiector, ecran de proiecţii şi flip chart-uri conferind, astfel, o calitate înaltă evenimentului ce urmează a fi desfăşurat. Capacitatea sălii: 415 m2. Preț: 1000 lei/h.

Capacitatea sălii este de la 50 până la 400 de locuri. Nu mai puţin importantă este disponibilitatea noastră de a amenaja Sala Polivalentă corespunzător doleanţelor clienţilor.

Sistem audio performant. Vă lipsim de grijile legate de organizarea sonorizărilor și calitatea sunetului.

Proiector și ecran de proiecţii. Aveți posibilitatea de a face prezentări video la un ecran mare, deasemenea punem la dispoziția DVS flip chart-uri.

Internet WiFi. Bucurați-vă oaspeții cu internet de mare viteză în cadrul evenimentelor pe care le organizați.

Sala de conferinţe

Aici puteți organiza diferite evenimente de nivel naţional şi internaţional: întâlniri de afaceri, conferinţe, prezentări de produse, mese rotunde, expoziţii - cu o capacitate de până la 200 persoane.

Conferinţe, prezentări de produse, mese rotunde, expoziţii, simpozioane. Personal calificat, prețuri accesibile, locație unică.

CALITATE ȘI CONFORT

Sala este dotată cu un sistem audio performant, internet, proiector, ecran de proiecţii şi flip chart-uri conferind, astfel, o calitate înaltă evenimentului ce urmează a fi desfăşurat. Capacitatea sălii: 229 m2. Preț: 800 lei/h.

Săli de training

Săli cu capacitatea de la 15 la 70 persoane pentru seminare, trainig, master-calss, întâlniri de board, conferințe

2 săli de training cu capacitatea de până la 30 persoane

Sălile sunt dotate cu multimedia, mese mobile, tablă flipchart, Wi-Fi. Auditoriile sunt amenajate în conformitate cu specificul fiecărui eveniment în parte. Capacitatea sălilor: 36 m2. Preț: 250 lei/h.

3 săli de training cu capacitatea de până la 50 persoane

Sălile sunt dotate cu multimedia, mese mobile, aer condiționat, sonorizare, tablă flipchart, Wi-Fi. Auditoriile sunt amenajate în conformitate cu specificul fiecărui eveniment în parte. Capacitatea sălilor: 54 m2. Preț: 400 lei/h.

4 săli de training cu capacitatea de până la 70 persoane

Sălile sunt dotate cu multimedia, mese mobile, aer condiționat, sonorizare, tablă flipchart, Wi-Fi. Auditoriile sunt amenajate în conformitate cu specificul fiecărui eveniment în parte. Capacitatea sălilor: 75 m2. Preț: 450 lei/h.

Agrement

Un refugiu plăcut pentru oaspeții noștri.

RESTAURANT

Restaurantul “În Curtea Casei” din incinta Institutului Muncii este locul perfect pentru organizarea diverselor petreceri de familie și corporative, zile de naștere, business lunches și recepții.

BAR

În bar, oaspeții hotelului Institutul Muncii au posibilitatea de a lua micul dejun în stil suedez și de a-și petrece timpul liber împreună cu familia și prietenii.

TERASA

Terasa restaurantului poate găzdui petreceri mai restrânse, până la 40 de persoane.

TENIS DE MASĂ

Oaspeții Institutului Muncii au posibilitatea de a-și petrece activ timpul liber împreună cu familia și prietenii.

SALA DE BILIARD

Sala de biliard din incinta HOTEL- Institutul Muncii este un spațiu de agrement, unde vă puteți relaxa și petrece timpul liber, alături de prietenii dumneavoastră.

BICICLETE

Bicicletele sunt la dispoziția oaspeților în orice moment al zilei.

Centrul Medical Consultativ Diagnostic al Sindicatelor

Activitatea de instruire şi de formare sindicală a IM este desfăşurată în conformitate cu Concepţia educaţiei sindicale şi orientată spre îndeplinirea politicilor şi Strategiei Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova pentru anii 2012-2017, care la capitolul "Realocarea resurselor umane şi formarea acestora" (anexa 1), stipulează realizarea activităţilor în vederea consolidării mişcării sindicale din ţară şi a formării unui efectiv cu convingeri sindicale ferme, poziţie activă şi motivaţie puternică de apartenenţă la sindicat.

În scopul realizării acestui deziderat, activitatea Institutul Muncii este axată în special pe următoarele direcţii principale:

• coordonarea şi implementarea metodologiei ştiinţifico-didactice a sistemului educaţional al CNSM;
• elaborarea programelor de formare continuă a funcţionarilor şi activiştilor sindicali şi a programelor tematice;
• formarea cadrelor şi militanţilor sindicali de nivel naţional-interramural;
• acordarea asistenţei metodico-didactice pentru desfăşurarea procesului de formare la diferite niveluri;
• studii, sondaje sociologice, analize, cercetări ştiinţifice în domenii de interes sindical.

 

Institutul Muncii furnizează servicii educaţionale la standarde înalte de calitate, adaptate permanent nevoilor organizaţiilor sindicale, pentru a creşte impactul acţiunilor lor in societate şi a transforma instruirea sindicală într-un proces educaţional modern şi accesibil pentru toate categoriile efectivului sindical.