Institutul Muncii

logo Institutul Muncii
Tel: (+373 22) 43-97-55
Mob: (+373) 674-48-880
E-mail: office@institutulmuncii.md
17995

TURURI VIRTUALE

Institutul Muncii
Direcția marketing și vînzări
Sala Polivalentă
Săli de studii 25-35 persoane
Săli de studii 35-45 persoane
Sala de Conferințe (Nicolae Surucianu)
Sală de Agrement
Bar
Restaurantul
Cameră Lux Prim
Lux 1
Lux 2
Semi Lux
Standard

DESPRE NOI

Institutul Muncii este centrul educațional al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova fiind un furnizor de servicii educaționale ce oferă cursuri complexe de formare sindicală și profesională. De asemenea, institutul are o activitate importantă în domeniul cercetărilor aplicate în sectorul sindical și social-economic organizând evenimente publice și dialoguri sociale.

Institutul Muncii se concentrează pe modalități și mijloace de îmbunătățire a muncii și a locurilor de muncă bazate pe studii multidisciplinare și include următoarele tipuri de servicii: educație, cercetare, alimentare, hotelieră și de organizare a diverselor evenimente.

Scopul general al nstitutului este de a identifica soluții științifice și practice la problemele actuale ale muncii, ale condițiilor de muncă și viața profesională a oamenilor astfel devenind temelia sistemului educațional sindical și de formare a cadrelor sindicale.

Formarea profesională include:

• baza legislativă și normativă precum, și principiile de bază ale activității sindicatelor;
• direcțiile de activitate, managementul și gestionarea eficientă a resurselor unui sindicat;
• dialog social la nivel de întreprindere, inclusiv tehnici și tactici de negociere a CCM.

Scopul principal al Institutului este de a oferi instruire sindicală modernă și accesibilă, astfel accent se pune pe următoarele deziderate:

• coordonarea și implementarea metodologiei ştiinţifico-didactice a sistemului educațional al CNSM;
• elaborarea programelor de formare continuă a funcționarilor și activiștilor sindicali și a programelor tematice;
• formarea cadrelor și militanților sindicali de nivel național - interramural;
• acordarea asistenței metodico-didactice pentru desfășurarea procesului de formare la diferite niveluri;
• studii, sondaje sociologice, analize, cercetări științifice în domenii de interes sindical.

Actualmente, Institutul Muncii are la activ:

• mai mult de 200 de cursuri în domeniul Securității și Sănătății în Muncă;
• peste 4000 de cursanți de nivelul I de pregătire SSM;
• peste 1000 de cursanți de nivelul II de pregătire SSM.

Institutul Muncii este ghidul dumneavoastră de încredere în domeniul sindical al Republicii Moldova.